Europa Cup 2012

SK30 klubben Sverige

SK 30 KLUBBEN inom Svenska Skärgårdskryssarförbundet är en sammanslutning som värnar om 30 m2 skärgårdskryssare. […]

Läs mer

30-POKALEN 2022

Det har tillkommit några nya ägare till trettior under det senaste åren och med pandemin […]

Läs mer

Jakterna

Vi har ambitionen att presentera respektive jakt på bästa sätt men sådant tar tid. I […]

Läs mer

Jakterna

Vi har ambitionen att presentera respektive jakt på bästa sätt men sådant tar tid. I […]

Read more...

Inbjudan till årsmöte 2022

30-klubbens årsmöte 2022 kommer att hållas på SSK i Bromma den 27 april kl. 18:30. […]

Read more...
Europa Cup 2012

30-POKALEN 2022

Det har tillkommit några nya ägare till trettior under det senaste åren och med pandemin […]

Read more...

SK30 klubben Sverige

SK 30 KLUBBEN inom Svenska Skärgårdskryssarförbundet är en sammanslutning som värnar om 30 m2 skärgårdskryssare.

Vi träffas på möten, eskaderseglingar, kappseglingar och liknande. Under vintrarna har vi ordnat kurser av olika slag, med ankrytning till våra båtar.
Vi bedriver en hel del historisk forskning om båttypen, klassen är bortåt nittio år gammal.
Vi vill visa att skärgårdskryssaren och då särskilt 30:an trots sin ålder, fortfarande existerar och står sig mer än väl i skönhet samt seglingsegenskaper.