Om Sk30

Skärgårdskryssarens regelmässiga segelyta kan förenklat beräknas som summan av storsegel och 85% av förtriangeln, begränsad av infästningspunkterna för försegel, I och J. I 30:ans fall får summan inte överstiga 30m2.
Att förtriangeln mäts i stället förseglet gör att så länge som förseglet håller sig innanför infästningspunkterna får det i princip vara hur stort som helst och med dagens stora försegel, genua, blir den praktiska segelytan betydligt större än regelytans, en segelytan på 50 m2 är inte ovanligt på kryssen. När vinden sedan öppnar byts jätte genuerna först till ännu större försegel, så kallad slörballong eller som det heter idag asymmetrisk spinnaker, sedan till ännu större försegel, spinnaker, de största på runt 100 m2 .

Start Europacupen Nynäs 2004. Foto: Malcolm Hanes

30:an är den mest internationella skärgårdskryssaren och finns bl.a. på Bodensjön där den tävlas mycket aktivt av tyskar, österrikare och schweizare.

30:ans största mästerskap är Europa Cupen, ett öppet europamästerskap som seglas vartannat år på Bodensjön eller i Sverige. Dessa mästerskap samlar besättningar från hela världen och först då förstår man hur stor skärgårdskryssaren är när besättningar från Australien, USA, England, Tyskland, Schweiz, Österrike, Ungern, Nigeria och Finland är där.