Kontakt

Svenska Sk-30 klubben nås enklast på e-mail:

Ordförande: Patrik Stenberg

Kassör: Pelle Mineur

Sekreterare: Mats Johansson

Projektledare Europa Cup 2024 samt Vice Ordförande: Bengt Sareyko

30-klubbens kontaktperson
Mats Johansson
Götalandsvägen 204
125 35 Älvsjö

Tel: 070 570 1289

Mail: mats.e.p.johansson@telia.com